EU Projekti

Projektom ulaganja će se unaprijediti cjelokupno poslovanje kroz optimiziranje poslovnih procesa i učinkovito korištenje raspoloživih resursa. Aktivnosti projekta odnose se na nabavu dva integrirana poslovna sustava kojima će se upravljati proizvodnim i poslovnim procesima poduzeća te nabavu informacijsko komunikacijske opreme.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Podaci o korisniku:  IM-COMP d.o.o. L. Bezeredija 47. Čakovec,  telefon +385 (0)40 360766: www.imcomp.hr 

Kratki opis projekta:
Projektom ulaganja će se unaprijediti cjelokupno poslovanje kroz optimiziranje poslovnih procesa i učinkovito korištenje raspoloživih resursa. Aktivnosti projekta odnose se na nabavu dva integrirana poslovna sustava kojima će se upravljati proizvodnim i poslovnim procesima poduzeća te nabavu informacijsko komunikacijske opreme.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta: Ulaganjem u IKT za poslovno upravljanje i proizvodnju povećati će se efikasnost poslovnih procesa i na taj način povećati protok i točnost informacija, smanjiti vremenski ciklus od narudžbe do isporuke, smanjiti gubitak efektivnih sati, smanjiti broj zakašnjelih isporuka, poboljšati interna komunikacija, povećati zadovoljstvo zaposlenika kao i kupaca i doprinijeti boljem donošenju odluka od strane menadžmenta poduzeća i posljedično povećati konkurentnost poduzeća na domaćem i na inozemnom tržištu.

Rezultati projekta: (1) instaliran i implementiran IKT za poslovno upravljanje i upravljanje proizvodnjom; (2) instalirana i funkcionalna IKT oprema.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU 

Ukupna vrijednost projekta:    1.859.060,92  kuna

Prihvatljivi troškovi projekta:    1.502.812,42  kuna

Iznos sufinanciranja EU:              976.828,07  kuna

Razdoblje provedbe projekta: od 15.10.2019 do 15.02.2021.

Kontakt osoba za više informacija: Petra Mesarić Horvat

Za više informacija o EU fondovima pogledajte web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova

Europske unije https//razvoj.gov. hr/ i na poveznici www.strukturnifondovi.hr.

 Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost poduzeća IM-COMP d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 31.740.368,54 kuna

EU sufinanciranje projekta: 7.500.000,00 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 30.06.2021 – 30.09.2023

Projekt je kandidiran na javni poziv “Jačanje konkurentnosti IM-COMP d.o.o. kroz ulaganje u zelenu i digitalnu tranziciju” Referentni broj: KK.11.1.1.01.0383 te je sufinanciran sredstvima iz instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU”

Opis projekta:

Problem koji IM-COMP rješava ovim projektom je nedostatak proizvodnih kapaciteta i nedovoljna razina optimizacije proizvodnih procesa. Nabavit će se napredna tehnologija potrebna za povećanje proizvodnih kapaciteta uz automatizaciju i robotizaciju pogona u ključnim područjima, optimizirati će se linijski proizvodni procesi te implementirati napredno digitalno rješenje za upravljanje jumbo linijskom proizvodnjom i organizacijom poslovanja. Projekt će dovesti do povećanja prihoda od prodaje za 27%, prihoda od izvoza za 26% te 12 novih radnih mjesta. Ciljne skupine su zaposlenici poduzeća koji će raditi na inovaciji procesa i organizacije poslovanja te naučiti koristiti nove suvremene tehnologije.

 

Ciljevi projekta:

Razvoj i rast s ciljem tranzicije na zeleno i digitalno gospodarstvo kroz korištenje digitalnih tehnologija i rješenja u proizvodnim procesima prerade i obrade stakla sa svrhom povećanja učinkovitosti, kompetitivnosti i internacionalizacije poslovanja, kroz primjenu digitalnih i zelenih tehnologija i rješenja u proizvodnim i organizacijskim procesima sa svrhom optimizacije poslovanja, smanjenja negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitijeg korištenja resursa u proizvodnji te nastavak recikliranja stakla kroz kružno gospodarstvo.

Kontakt osoba za više informacija: Petra Mesarić Horvat

 

Za više informacija o EU fondovima pogledajte web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova

Europske unije https//razvoj.gov. hr/ i na poveznici www.strukturnifondovi.hr.

 Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost poduzeća IM-COMP d.o.o.